You Are Here: Home » Overige » Artikel: Massage na het sporten ruimt ontstekingen in de spieren op

Artikel: Massage na het sporten ruimt ontstekingen in de spieren op

Een massage na het sporten maakt 
stijf geworden spieren soepel, en 
vermindert pijn en vermoeidheid. 
Maar hoe komt dat? Onderzoekers 
van de McMaster University in Canada ontdekten dat lichte ontste
kingsverschijnselen in zwaar belaste 
spieren sneller verdwijnen. Daar
naast worden in de spiercellen meer 
mitochondriën aangemaakt, wat 
het herstel bevordert. De veel ge
hoorde opvatting dat massage helpt 
doordat het de verzuring door ophoping van melkzuur vermindert, 
klopt echter niet (Science Translational Medicine, 1 februari).

Aan het onderzoek namen elf 
vrijwilligers deel: twintigers die regelmatig sporten. Nadat zij ruim 
een uur intensief op een hometrai
ner tekeer waren gegaan, werd één 
dijbeen gedurende tien minuten gemasseerd en het andere met rust gelaten. Tien minuten en tweeënhalf 
uur na de massage werd bij beide 
benen een klein beetje weefsel uit 
de dijbeenspier genomen. Deze 
monsters werden genetisch, fysiek, 
fysiologisch en immunologisch onderzocht.
Daarbij bleek dat de massage voor 
mechanische prikkels gevoelige sensoren activeert, die verschillende biochemische reacties op gang bren
gen. Deze reacties waren na tien minuten al enigszins, maar na tweeënhalf uur heel duidelijk op gang gekomen.
Bij gemasseerde spieren nam het 
aantal mitochondriën (orgaantjes in 
de cel die energie leveren) sneller 
toe. Ook was er na massage minder 
activiteit van het eiwit NF-kappa-B. 
Het laatste duidt op een duidelijke 
afname van de ontstekingsactiviteit 
in de beschadigde spieren. Die (gematigde) ontstekingen spelen een 
rol bij het opruimen van de door deinspanning beschadigde spiercel
len. Deze afname verklaart waarom 
massage spierpijn verlicht. Dat 
werkt volgens de onderzoekers op 
dezelfde manier als het slikken van 
paracetamol, dat ook de ontsteking 
onderdrukt.
Het onderzoek is niet alleen van 
belang voor (top)sporters, maar ook 
voor de vele ouderen die tobben met 
pijnlijke spieren en/of chronische 
ontstekingen. Manuele therapie· in 
de vorm van massage lijkt voor hun 
een reële en wellicht ook prettige behandeloptie, aldus de onderzoekers. HUUP DASSEN

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

© 2012 Powered By Wordpress, edited by Luc Dirks for Preaz

Scroll to top